ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ

ಈ "ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ" ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುವದೆನೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವ-ದೇವತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಕೆಡುಕನ್ನು ಮಾಡದೇ, ಎಲ್ಲಾ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಗೂಢ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂತ ಮಹಂತ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಗುರು ಸಾಹಿಬಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಪ್ತ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಬೀರ್ ಪರಮೇಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ವೇದ್ ಕತೆಬ್ ಝುಟೇ ನಾ ಭಾಯಿ, ಝುಟೇ ಹೈ ಸೋ ಸಮಝೆ ನಾಹೀ."

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತ ಸಮಾಜವು ಅಪಾರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ತಾನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆನೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಾರು? ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?  ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಸಿಗುವನು? ಮತ್ತು  ಬ್ರಹ್ಮಾ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು?ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಮನೆಯಾದ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ  ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯ. 

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸದ್ಗುರು ರಾಮ್ ಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜ ರವರ ಪ್ರವಚನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ.
ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ.

Gyan Ganga

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Gujarati Language 1. ભક્તિ મર્યાદા (પ્રસ્તાવના) - 1 ●

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Punjabi Language.

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Marathi Language. 1.भक्ती मर्यादा (प्रस्तावना) - 1 ●

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Bengali Language. 1.ভক্তি মর্যাদা (প্রস্তাবনা) - 1 ▪

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Kannada Language.

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Odia Language.

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Assamese Language. ১.ভক্তি মৰ্যদা(প্ৰস্তাৱনা)-১ *কোনজন

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Hindi Language. 1 भक्ति मर्यादा (प्रस्तावना) - 1 नाम

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in English Language Download English Gyan Ganga 1.

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Telugu Language. Download Gyan Ganga Telugu 1. భక్తి

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Urdu Language.

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Nepali Language.

The Only Supreme Saint & God

Sant Rampal Ji
Supreme Saint

Supreme Saint Rampal Ji Maharaj is the only True Saint.

God Kabir
Supreme God

God Kabir appeared 600 years ago and Himself revealed His secret

Garib Das Ji
Supreme Saint

Sant Garib Das Ji met God Kabir & wrote a Sat Granth Sahib

Download or Request a free copy

You can download book Gyan Ganga free, from the links given above.

You can also request a hard copy by either filling a form or sending us a whatsapp text on +91 74968 01825

Plese send your full address, the language in which you want the book and your mobile number.

Topics from Gyan Ganga

Gyan Ganga
Gyan Ganga
Gyan Ganga
Gyan Ganga
Gyan Ganga