జ్ఞాన గంగ

ఈ పుస్తకము "జ్ఞాన గంగ" ద్వారా మేము ఇవ్వాలనుకుంటున్న సందేశం ఏ దేవి దేవతలు మరియు ఏ ధర్మాన్ని తక్కువ చేయకుండా అన్ని పవిత్ర గ్రంథాలలో దాగిన నిగూఢ రహస్యాలను వెలుగులోకి తెచ్చి యథార్థ భక్తి మార్గం చెప్పాలనుకుంటున్నాము దానిని వర్తమానంలో అందరూ సంత్, మహాత్మలు, ఆచార్యులు, గురువులు మరియు సాహెబనులు శాస్త్రాలలో దాగి ఉన్న రహస్యన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. పరమ పూజ్య కబీర్ సాహెబ్ గారు తన వాణిలో అంటారు  

వేద్ కతెబ్ ఝటే నా భాయ్ ఝుటే హై జో సాంజే నహీ

ఈ కారణంగా భక్త సమాజమునకు అపార నష్టం జరుగుతుంది. అందరూ తమ మనసుకు నచ్చినట్టు మరియు తప్పుడు గురువుల ద్వారా చెప్పబడిన శాస్త్ర విరుద్ధ సాధన చేస్తారు. దీనివలన మనశ్శాంతి లభించదు మరియు శారీరక సుఖం లభించదు, ఇంట్లో మరియు వ్యాపారంలో లాభం ఉండదు, పరమాత్ముడి సాక్షాత్కారం లభించదు, మోక్షం కూడా లభించదు.

ఈ అన్ని సుఖాలు ఇలా లభిస్తాయో తెలుసుకోవడానికి అసలు నేనెవరిని? ఎక్కడి నుండి వచ్చాను? ఎందుకు జన్మిస్తా ను? ఎందుకు మరణిస్తాను? ఎందుకు దుఃఖితుడుగా  మిగిలిపోతాను? అసలు ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు? పరమేశ్వరుడు ఎవరు? ఎలా ఉంటాడు? ఎక్కడ ఉంటాడు? ఎలా లభిస్తాడు? బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల తల్లిదండ్రులు ఎవరు? ఏ విధముగా కాల్ బ్రహ్మ్ యొక్క జైలు వదిలించుకొని మన నిజధామము(సత్యలోకం) తిరిగి ఎలా వెళ్ళగలము?

ఇవన్నీ ఈ పుస్తకంలో చూపించ బడ్డాయి, తద్వారా దీన్ని చదివిన భక్తుడి కళ్యాణం సంభవము అగును, ఈ పుస్తకం సత్గురు రాంపాల్ జి మహారాజ్ గారి ప్రవచనాలు సంగ్రహము, అవి సత్ గ్రంథాలలో వ్రాయబడిన వాస్తవాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి.

పటక జనులు ఆసక్తి మరియు శ్రద్ధతో చదివి అనుసరిస్తారని మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. వారి కల్యాణం సంభవము.

Gyan Ganga

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Gujarati Language 1. ભક્તિ મર્યાદા (પ્રસ્તાવના) - 1 ●

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Punjabi Language.

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Marathi Language. 1.भक्ती मर्यादा (प्रस्तावना) - 1 ●

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Bengali Language. 1.ভক্তি মর্যাদা (প্রস্তাবনা) - 1 ▪

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Kannada Language.

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Odia Language.

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Assamese Language. ১.ভক্তি মৰ্যদা(প্ৰস্তাৱনা)-১ *কোনজন

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Hindi Language. 1 भक्ति मर्यादा (प्रस्तावना) - 1 नाम

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in English Language Download English Gyan Ganga 1.

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Telugu Language. Download Gyan Ganga Telugu 1. భక్తి

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Urdu Language.

Read Gyan Ganga by Sant Rampal Ji Maharaj in Nepali Language.

The Only Supreme Saint & God

Sant Rampal Ji
Supreme Saint

Supreme Saint Rampal Ji Maharaj is the only True Saint.

God Kabir
Supreme God

God Kabir appeared 600 years ago and Himself revealed His secret

Garib Das Ji
Supreme Saint

Sant Garib Das Ji met God Kabir & wrote a Sat Granth Sahib

Download or Request a free copy

You can download book Gyan Ganga free, from the links given above.

You can also request a hard copy by either filling a form or sending us a whatsapp text on +91 74968 01825

Plese send your full address, the language in which you want the book and your mobile number.

Topics from Gyan Ganga

Gyan Ganga
Gyan Ganga
Gyan Ganga
Gyan Ganga
Gyan Ganga